Campus Life

De La Salle University - Dasmarinas

Home | COMDEVPC inducted as UNESCO Club

COM entries rank in AdSpeak 2012

by Lasalian Community Development Council


Posted on July 2012 at 2:14 AMGaganapin sa ika 9 ng Setyembre mula alas 9 ng umaga ang taunang Tagisaysayan sa Bulwagang Severino de las Alas.

Ang Tagisaysayan 2015 ay magsisilbing Tagisan ng Talino sa Lokal na Kasaysayan ng Cavite.

Ang palatuntunan ay pangungunahan nila Gng. Josephine L. Cruz, tseyr ng Kagawarang ng Agham Panlipunan na magbibigay ng paunang pananalita. Si G. Aquino I. Garcia naman ang magsisilbing emcee at si G. Jeffrey A. Lubang ang magsisilbing kwiz master.