Campus Life

De La Salle University - Dasmarinas

Home | Buwan ng Wika at Nasyonalismo 2015

Buwan ng Wika at Nasyonalismo 2015

by Kagawaran ng Filipino at Panitikan


Posted on September 4, 2015 at 2:21 PMBuong lugod na lalahok sa taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Nasyonalismo ang Pamantasang De La Salle-Dasmariñas sa buong buwan ng Agosto.

Sa taong ito, ang pagdiriwang na may temang "Filipino:Wika ng Pambansang Kaunlaran" ay pamumunuan ng Dalubhasaan ng Malalayang Sining at Komunikasyon, Kagawaran ng Filipino at Panitikan, at Kagawaran ng mga Agham Panlipunan.

Ang napiling direketor para sa taong ito ay si Ms. Mailyn B. Ambion at ang Ko-direktor naman ay si Ms. Angelica H. Ballena. Kabilang sa mga gawain ang mga sumusunod:

 

Gawain Petsa Lugar Oras Mga Kalahok Mga Tagamahala
BANAL NA MISA 8/3 Tsapel 12:00-1:00 Lahat ng may klase sa Filipino ng 1130-100 Ms. Jasmin Medellin- Tagapamuno
Dr. Torreliza

Mr. Ancheta
Panayam: Mga Isyu at Kalakaran sa Pagtuturo ng Filipino sa Amerika 8/10 TJF 10:00-12:00  1:00-4:30
Mga Piling klase sa Filipino(BSE Freshmen/BSE major in Filipino)

Mga guro ng Filipino sa publikong paaralan
Ms. May Mojica-Tagapamuno
Ms. Gonzaga
Ms. Gonzales
PATIMPALAK: Talumpating Impromtu 8/20 TJF 4:00-7:00 Mga piling estudyante ng FILI103

Ms. Penalosa-Tagapamuno
Ms. Malapit
Ms. Dalaguit
CLACSC
PALARONG PINOY
*Kadang-kadang
*Luksong Sako
*Tug of War
*ATBP.
8/20 Lake Park/JFH Ground 4:00-7:00 May klase sa Filipino ng 4:00-7:00 Dr. Garcia- Tagapamuno
Dr. Verocel
Mr. Profeta

Ms. Lozano
POESIA 8/27 Museo de La Salle 4:00-7:00 Mga piling Kawani, Fakulti at Estudyante ng DLSU-D
( Filipino Major at Estudyante ng  FILI 104) May klase ng 4-5:30 at 530-700
Ms. Amoncio- Tagapamuno
Ms. Sarno
Ms. Cortez
Ms. Tabernero Museo De La Salle
PATIMPALAK: Fotosaysay at eksibit 8/20-31 Pasilyo ng JFH 4:00-7:00 Mga Piling estudyante  sa Filipino Ms. Abrera- Tagapamuno
Mr. Maestro
Ms. Calivara