Campus Life

De La Salle University - Dasmarinas

Home | Tagisaysayan 2015 sa ika 9 ng Setyembre

2015 Cavitewide Search for Math, Computer and Science Wizards

by College of Liberal Arts and Communication


Posted on September 7, 2015 at 2:21 PMGaganapin sa ika 9 ng Setyembre mula alas 9 ng umaga ang taunang Tagisaysayan sa Bulwagang Severino de las Alas.

Ang Tagisaysayan 2015 ay magsisilbing Tagisan ng Talino sa Lokal na Kasaysayan ng Cavite.

Ang palatuntunan ay pangungunahan nila Gng. Josephine L. Cruz, tseyr ng Kagawarang ng Agham Panlipunan na magbibigay ng paunang pananalita. Si G. Aquino I. Garcia naman ang magsisilbing emcee at si G. Jeffrey A. Lubang ang magsisilbing kwiz master.2015 Cavitewide Search for Math, Computer and Science Wizards