DLSU-D >> Admissions >> Academic Programs >> CLAC >> KFP

Kagawaran ng Filipino at Panitikan (KFP)

Misyon-Bisyon

Ang Kagawaran ng Filipino at Panitikan ng Pamantasang De La Salle – Dasmariñas ay isa sa mga kagawaran ng Dalubhasaan ng Malalayang Sining at Komunikasyon. Taong 2004 nang ang KFP ay pormal na ibinukod sa Kagawaran ng mga Wika at Literatura bilang napapanahong tugon ng pamantasan sa pangangailangang humubog ng oryentasyong maka-Filipino at makabayan sa mga estudyante nito. Mithiin ng KFP na mapalawak ang kaalaman at kamalayan sa kultura at lipunang Pilipino tungo sa pagtugon sa pangangailangan sa panahon ng globalisasyon at hypermedia na pag-aaral ng wika at panitikan.

Mga Layunin
  Ang Kagawaran ng Filipino at Panitikan ay:
 1. Mag-aambag sa pagbuo sa mga teorya at lapit sa pag-aaral ng wikang Filipino na makabuluhan at akma sa sitwasyong pangwika sa Pilipinas at sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino;
 2. Magsasagawa ng mga orihinal na pananaliksik sa larangan ng estruktura ng wika at pagpaplanong pangwika, pagsasalin, pagtatamo at pagkatuto ng wika, leksikograpiya, hypermedia, mga isyu at kalakarang pangwika gayundin sa panitikan ng Pilipinas.
 3. Magbabalangkas ng mga gawaing sosyolinggwistiko na makapagpapabilis sa pag-unlad ng Filipino bilang pambansang wika sa pamamagitan ng kodipikasyon, elaborasyon at pagtanggap ng mga Pilipino;
 4. Magsasagawa ng mga kaukulang hakbang upang ang kagawaran ay maging sentro ng pagsasalin bilang tugon sa mga pangangailangan ng akademikong pamayanan sa lalawigan, maging ng buong rehiyon, pambansa at mga pandaigdigang pakikitungo.

Subject Offerings

 • FILI 101 (Akademikong Filipino at Panlipunang Pagkatuto)
 • FILI 102 (Pananaliksik tungo sa Pagkatutong Pangkaalaman)
 • FILI 103 (Publikong Pagsasalita at Pamumuno)
 • FILI 104 (Panitikang Filipino sa Iba’t Ibang Genre)
 • FILI 101a (Basic Conversational Filipino) – Filipino para sa Banyaga
 • FILI 102a (Advanced Conversational Filipino) – Filipino para sa Banyaga
 • FILI 103a (Intermediate Conversational Filipino) – Filipino para sa Banyaga

Faculty and Staff

Full - Time Faculty
 • Abrera, Marilyn V.
  Degree: MA Filipino
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagsasalin

 • Ambion, Mailyn B.
  Degree: MA Filipino
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagsasalin

 • Amoncio, Ma. Perpetua E.

  Degree : MA Filipino
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Arroyo, Jennifer T.
  Degree: MA Filipino
  PhD PHARFIL (dissertation)
  Specialization: Pagsusuri ng Dula, Pagsulat at Pagdidirihe ng Dula, Pagtatanghal ng Tula, Teknik sa Malikhaing Pagkukuwento, Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Ballena, Angelica H.
  Degree: MA Filipino
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagbuo ng Kagamitang Panturo (module)

 • Escoto, Mary Ann C.
  Degree: MA in Filipino
  PhD in Filipino (candidate)
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Leksikograpiya, Linggwistiks
 •   
 • Francisco, Christian George C. – CLAC Dean
  Degree : PhD Filipino
  Specialization: Pagtuturo at Pagkatutong Pangwika, Sosyolingguwistiks, Sikolingguwistiks, Pampublikong Pagsasalita, Wika at Teknolohiya, Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Leksikograpiya

 • Garcia, Lakandupil C. – Heraldo Adviser
  Degree : EdD Educational Administration
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagsasalin, Hosting, Theater Arts, Broadcasting

 • Golla, Nathaniel S. – ULO Director
  Degree : MA Filipino
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Journalism, Job and Career Placement Management, Student and Alumni Affairs

 • Gonzaga, Irene V.
  Degree : MA Filipino
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Medellin, Jasmin P.
  Degree : MA Filipino/PhD Filipino (dissertation)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagtuturo ng Panitikan, Gramatika (Filipino)

 • Mojica, May L. – KFP Chair
  Degree : MA in Filipino
  PhD PHARFIL (on-going)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagsasalin, Pagtuturo ng Gramatikang Filipino, Leksikograpiya

 • Peñalosa, Merilyn T.
  Degree : MA Filipino
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

Part – Time Faculty
 • Calivara, Judith A.
  Degree : BSE major in Filipino
  MA in Filipino (on-going)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Cortez, Janice M.
  Degree : AB Communication
  MA Creative Writing (thesis writing)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagtuturo ng Filipino bilang Pangalawang Wika

 • Dalaguit, Germin O.
  Degree : MA Filipino
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Gonzales, Mary Grace H.
  Degree : AB Communication
  MA Filipino (thesis writing)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagtuturo ng Filipino bilang Pangalawang Wika, Pamahayagang Pangkampus

 • Lozano, Jennette J.
  Degree : Graduate Diploma (Pagtuturo ng Filipino)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika
 •  
 • Maestro, Mark Sherwin M.
  Degree : AB Broadcast Journalism
  MA in Filipino (on-going)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pamahayagang Pangwika
 •  
 •  Malapit, Marciala B.
  Degree : BSE major in Filipino
  MA Filipino (on-going)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Profeta, Mark P.
  Degree : MA Filipino
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Sarno, Heidi B.
  Degree : AB Communication
  MA Philippine Studies (thesis writing)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika, Pagtuturo ng Panitikan

 • Tabernero, Grace Precious E.
  Degree : MA in Philippine Studies
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika


 • Torreliza, Myrna A.
 • Degree: Doctor of Philosophy in Language and Literature
 • Specialization: Wika at Panitikan, OBE

 • Verocel, Marcial R.
  Degree : EdD Educational Administration
  Specialization: Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika

 • Viñegas, Mark James M.
  Degree : BSE major in History
  MA Filipino (thesis writing)
  Specialization : Pagtuturo ng mga Makrong Kasanayang Pangwika
Support Staff

Downloads

Mga Gabay  
Gabay sa pag iedit ng Tesis / Teksto/ Talatanungan
Gabay sa pagsasalin ng Talatanungan / Literatura /Teknikal

ContactKagawaran ng Filipino at Panitikan
204 Julian Felipe Hall
DLSU - Dasmariñas
Cavite, Philippines 4115

For questions and inquiries:
email the KFP Secretariat

Trunkline:
Cavite +63 (46) 481.1900 local 3188
Manila +63 (2) 779.5180